Dược điển việt nam 5 là gì

Nếu bạn là người dành sự quan tâm tới những sản phẩm như thuốc, dược liệu… thì chắc chắn Dược điển Việt Nam 5 là điều chúng ta không thể bỏ qua. Dược điển Việt Nam 5 được biên soạn với mục đích đặt ra và tổng hợp tất cả những tiêu chuẩn cụ thể …